Sponsorzy

SPONSORZY I PATRONI MEDIALNI WYPRAWY ROUND THE WORLD EXPEDITION 2006-2007

Patronat nad naszą wyprawą objęli:

Sponsorami naszej wyprawy byli: